Inheritance Publications header

Inheritance Publications (Church Music & Records)

3317 Twp Rd 624
County of Barrhead, Alberta
T0G 1R1 Canada

PO Box 366
Pella, Iowa
50219 U.S.A.
 

Tel. 780-674-3949

Wholesale Customers: Please send orders by email.

This website (U.S. prices) was completely updated by Dec. 11, 2017!

Yet books published since 2015 have not been added.

Please click on www.inhpubl.net/ip/ip.htm

for the fully up-to-date U.S. & International website!

 For the NEW site in Canadian $ click on www.inhpubl.net/canip/ip.htm

 

 
Look for Search Results on the bottom of this page.

Please send an email for incorrect links or paypal buttons to  orders@inhpubl.net

  Please do not mix U.S. and Canadian items. The shoppingcart will refuse it and crash.

  Home      

 
 
 
 Print  |   Bookmark 

27 december
  

Geestestaal en Bruidstaal (1)

En de Geest en de bruid zeggen: kom! - Openb. 22:17.
 
Lezen: Rom. 8:18-27 Zingen: Ps. 90:1

"Wij weten niet wat wij bidden zullen, gelijk het behoort."

En wij weten niet, wat wij op Oudejaarsavond bidden zullen, gelijk het behoort.

"Maar de Geest zelf bid voor ons met onuitsprekelijke zuchtingen."

En de Geest zelf doet het oudejaarsavondgebed voor ons met onuitsprekelijke zuchtingen.

"En die de harten doorzoekt, weet welke de mening van de Geest is, dewijl HIJ in overeenstemming met God voor de heiligen bid."

En die de harten van de oudejaarsavond-vierders doorzoekt, weet, welke de mening van de Geest is, dewijl HIJ in overeenstemming met God voor de heiligen het oudejaarsavondgebed bid: Kom, Heere Jezus, kom, kom.

En als wij dat niet wisten, dan zouden we op de laatste avond van het oude jaar de laatste bladzij van de bijbel niet durven opslaan.

Maar wij durven haar nu niet overslaan.

Ja, want wat die laatste bladzij van de bijbel betreft, hebben wij het er niet heel erg te kwaad mee?

De bijbel eindigt met een dialoog; de Bruidegom zegt: "Ik kom met haast." En dan antwoordt de bruid, zonder overgang, zo maar invallende: "Ja, doe dat, Heere Jezus, kom, kom."

Toen deze dialoog, dit kort begrip van de samenspreking van Bruidegom en bruid, op papier gezet werd, had men nog zo geen slag ervan, van zo’n dialoog een spel, van zulk een samenspreking, een samenspraak te maken.

Het was volle ernst, en volle werkelijkheid. En vooral volle werkelijkheidszin. Een samenspraak kan nooit de werkelijkheid zelf zijn van wat er in wordt afgehandeld. Hier is alles de eigen realiteit zelf. Er is een bruidegom, die zegt: "Ik kom." En er is, concreet, waarachtig zichtbaar, plaatselijk, zintuigelijk waarneembaar, een bruid, nee, de bruid, en die antwoordt, concreet: "Ja, kom, Bruidegom." Ze schrijft zelfs dat woord niet in een aparte brief, die dan als missive van antwoord op die van hem afzonderlijk volgt, maar ze schrijft, spontaan, dat ene woord op de van Hem ontvangen brief. Of, liever, een apostel schrijft het namens haar en meent dus hierin de eigenlijke stem van de kerk te doen spreken. Dat wat in de ware kerk kerk is, dat roept: "Ja, kom, Heere Jezus." Dat wat in de verkoren bruid bruid is, dat roept: "Ja, kom, Heere Jezus." En nu is daar de Geest, zegt hij, die het zelfde roept, en die in dat roepen Zichzelf met de bruid één maakt, en in dat roepen de Bruidegom met de bruid één houdt.

Maar nu keer ik terug tot mijn uitgangspunt van zoëven: hebben wij het hiermee niet heel erg moeilijk? We gaan even rondkijken in de wereld: hoe slecht staat het er met het christendom voor? We gaan eens de "stemmen," die in de wereld geluid geven, naar de kracht, die ze ontwikkelen, "meten:" Kunnen wij de stem van de bruid echt nog onderscheiden in de internationale spreek-koren? Wij kijken onze kerk rond, en onderzoeken ons hart op onze eigen manier in ons privaat-ziele-laboratorium: roepen wij er nu echt om, dat Jezus, de Heere, mag komen? Roepen wij daarom, zo, als ons kind roept om brood, zo, als de bruid roept om de bruidegom?

Wij menen dat toch eigenlijk niet waar.

En dat is onze moeilijkheid.

Evenwel — steeds is de Geest een geloofsstuk. Wij zien Hem niet, wij kunnen Hem alleen geloven. Dat Hij om het Grote Komen roept, dat is dus ook enkel maar geloofsstuk.

En ook de kerk is een geloofsstuk. Wij "zien" haar niet, wij kunnen haar alleen geloven.

Dat zij om het Grote Komen roept, dat is dus ook enkel maar geloofsstuk. Ook dat is slechts voor het geloof verneembaar, onderscheidbaar.

 

 Top of page

Source: http://www.inhpubl.net/Gold-Frankincense-and-Myrrh.html

 

Nawoord van de Editor:

Vanuit Canada wensen wij alle broeders en zusters, die onze moedertaal nog kennen, Gods zegen voor 2013. De opname van deze mediaties van Klaas Schilder heb ik, Roelof Janssen van Inheritance Publications — dat betekend uitgaven van de erfenis — gemaakt uit ons te publiceren ebook "Goud, Wierook en Mirre." Dit ebook is te koop op onze website inhpubl.net. We hopen binnenkort ook een volledige ebook van de Nederlandse editie te verkopen op onze website. Een gedrukte Engelse editie verschijnt, zo de Heere wil, in Maart, 2013 (in vier deeltjes) en we hopen ook een volledige Engelse en Nederlandse audio versie te verkopen op DVD-rom en een "download" versie. Het Engelse ebook is al klaar, hoewel nog niet helemaal geccorigeerd en ook verkrijgbaar op onze website: inhpubl.net

Wij hebben wellicht de grootste digitale bibliotheek van Klaas Schilder met alle Reformatie jaargangen van 1920-1952 zowel in TXT of RTF formaat en PDF (electronische fotokopieën van de Reformatie). Die zijn ook te koop op 3 DVDs.

Scout

Thank you for your prompt service. My 13yr old and 10yr old sons enjoyed the first 3 books immensely (Scout). I just read "Secret of the Swamp" for the 3rd time to my 10yr old. He can't get enough of Scout. Thanks again, L.C.