Inheritance Publications header

Inheritance Publications (Church Music & Records)

3317 Twp Rd 624
County of Barrhead, Alberta
T0G 1R1 Canada

PO Box 366
Pella, Iowa
50219 U.S.A.
 

Tel. 780-674-3949

Wholesale Customers: Please send orders by email.

This website (U.S. prices) was completely updated by Dec. 11, 2017!

Yet books published since 2015 have not been added.

Please click on www.inhpubl.net/ip/ip.htm

for the fully up-to-date U.S. & International website!

 For the NEW site in Canadian $ click on www.inhpubl.net/canip/ip.htm

 

 
Look for Search Results on the bottom of this page.

Please send an email for incorrect links or paypal buttons to  orders@inhpubl.net

  Please do not mix U.S. and Canadian items. The shoppingcart will refuse it and crash.

  Home      

 
 
 
 Print  |   Bookmark 

28 december
  

Geestestaal en Bruidstaal (2)

En de Geest en de bruid zeggen: kom! — Openb. 22:17.
  
Lezen: Openb. 22:6-12 Zingen: Ps. 90:2

Het is door het geloof dat de Kerk bid om de Grote Komst. Door het geloof, dat zich in de aanvangen van zijn spreken altijd los maakt van hetgeen voor ogen, "of voor oren" is. En door dat geloof alleen, weet ik: dat op de laatste avond van het jaar van onze Heere {1932} 20__ de bruid roept, dat zij met de Geest roept, dat zij om de Komst roept. En dat het dus een "jaar van onze Heere" is geweest.

Ik heb dus daarbij niet te vragen, of ik dat roepen waarnemen kan, om dan daarna op grond van die waarneming vast te leggen, of inderdaad de bruid roept, of ook, hoever zij dit doet. Want dit roepen is voor mij een feit, al zou ik ook geen enkele gelovige in de kerk zien, al zou ik ook geen enkele bidder ontmoeten, die op de laatste avond van het jaar zich heenwendt tot de grote Herder van de schapen.

Zo als ik God geloof, die ik niet gezien heb, zo alleen geloof ik, dat de Geest en de bruid roepen wat ik niet gehoord heb.

En eerst als ik geloof, hoor ik. Hoor ik dit roepen, heden, {31 december 1932} 28 December 20__ "na Christus" (zoals de profane geschiedschrijver ons dat heeft leren uitdrukken, helaas).

Ik heb dus hier in dat woord de tekst, de canon, die God op oudejaarsavond werkelijk hoort.

Want Hij hoort altijd de Geest.

Hij hoort ook altijd de Bruid van Zijn verheven Zoon.

God luistert niet, of dit gebed op oudejaarsavond "nog" opklinkt. Want het woordje "nog" is hier, in deze dwaze volzin, zeer funest. Als het ten overstaan van hemel of van hel, van engel of van satan, van wereld of van kerk, als het dus, objectief gesproken, nog een open vraag was, of inderdaad de bruid met de Geest bid om de Grote Komst, dan zou daarmee de hemel en de Raad-Daad van God zelf disputabel zijn gesteld. Maar de hemel twijfelt daaraan niet. Zo min hij Christus komen disputabel stelt, zo min doet hij dat met de bede om die Komst. Want in en door die bede komt Hij zelf, de Bruidegom, de Koning. De komst is van de bede om de komst nimmer te scheiden.

God hoort de bede dus, want de Geest is er altijd en ook de kerk, naar haar belijdenis.

En in die bede, die de hemel hoort, vindt heel de wereld rust.

Want deze bede is zo positief. Zij spreekt niet "nee," maar "ja." Zij zegt niet "nee" tot de geschiedenis, doch ja tot haar bekroning. Zij roept niet "verga" tot de wereld, doch "ga hoger op" tot haar gezuiverde volheid. Nietzsche heeft eens gemeend, het verschil tussen het benepen christendom en zijn verwaten (maar niet pedante) trots, alzo te kunnen onder woorden brengen:

‘t Wee roept: verga, —

maar alle lust wil eeuwigheid,

wil diepe, diepe eeuwigheid.

Maar dat is één van zijn grote vergissingen geweest. Want de kerk is er nog altijd. Zij is anders, dan hij ze zag. Zij is de bruid. En als bruid zegt ze niet: verga. Zij zegt niet tot natuur en cultuur, tot wereld en schoonheid, dat zij maar verdwijnen moeten. Nee, zij spreekt iets positiefs; zij zegt, roept, en bid: Kom! Kom! Zo spreekt ze tot de Koning van de voldongen schoonheid, kom! tot de Vorst van de wereld. En tot de wereld van die Vorst. Zij spreekt niet:

Verga de dag, waarop het licht begon te gloren,

De nacht, waarin de wil onzalig zich bewoog,

En deze wereld, als een vrucht van onvre werd geboren.

De wereld, die slechts lijdenstempel is . . . zeer hoog.

Maar ze strekt zich met een "kom" van hartstochtloze liefde uit tot de Vorst van de hoogste Schoonheid, die de cultuur voldraagt, en de tijd vervult en de schoonste is van alle mensenkinder en. Tot Hem, Die niet alleen de "diepe, diepe eeuwigheid" gewild heeft, doch de tijd daarbij gewild heeft, en dus die tijd heeft uitgediept door Zijn eeuwigheid.

 

 Top of page

Source: http://www.inhpubl.net/Gold-Frankincense-and-Myrrh.html

 

Nawoord van de Editor:

Vanuit Canada wensen wij alle broeders en zusters, die onze moedertaal nog kennen, Gods zegen voor 2013. De opname van deze mediaties van Klaas Schilder heb ik, Roelof Janssen van Inheritance Publications — dat betekend uitgaven van de erfenis — gemaakt uit ons te publiceren ebook "Goud, Wierook en Mirre." Dit ebook is te koop op onze website inhpubl.net. We hopen binnenkort ook een volledige ebook van de Nederlandse editie te verkopen op onze website. Een gedrukte Engelse editie verschijnt, zo de Heere wil, in Maart, 2013 (in vier deeltjes) en we hopen ook een volledige Engelse en Nederlandse audio versie te verkopen op DVD-rom en een "download" versie. Het Engelse ebook is al klaar, hoewel nog niet helemaal geccorigeerd en ook verkrijgbaar op onze website: inhpubl.net

Wij hebben wellicht de grootste digitale bibliotheek van Klaas Schilder met alle Reformatie jaargangen van 1920-1952 zowel in TXT of RTF formaat en PDF (electronische fotokopieën van de Reformatie). Die zijn ook te koop op 3 DVDs.

Scout

Thank you for your prompt service. My 13yr old and 10yr old sons enjoyed the first 3 books immensely (Scout). I just read "Secret of the Swamp" for the 3rd time to my 10yr old. He can't get enough of Scout. Thanks again, L.C.