Inheritance Publications header

Inheritance Publications (Church Music & Records)

3317 Twp Rd 624
County of Barrhead, Alberta
T0G 1R1 Canada

PO Box 366
Pella, Iowa
50219 U.S.A.
 

Tel. 780-674-3949

Wholesale Customers: Please send orders by email.

This website (U.S. prices) was completely updated by Dec. 11, 2017!

Yet books published since 2015 have not been added.

Please click on www.inhpubl.net/ip/ip.htm

for the fully up-to-date U.S. & International website!

 For the NEW site in Canadian $ click on www.inhpubl.net/canip/ip.htm

 

 
Look for Search Results on the bottom of this page.

Please send an email for incorrect links or paypal buttons to  orders@inhpubl.net

  Please do not mix U.S. and Canadian items. The shoppingcart will refuse it and crash.

  Home      

 
 
 
 Print  |   Bookmark 

29 december
  

Geestestaal en Bruidstaal (3)

En de Geest en de bruid zeggen: kom! - Openb. 22:17.
 
Lezen: Openb. 22:12-17 Zingen: Ps. 90:3

Het gebed om de Grote Komst is niet alleen kerkelijk, maar ook echt menselijk, ze is weer origineel-menselijk, oer-menselijk, ze is dat, wat van de aanvang van de wereld af echt-menselijk mocht heten. In haar kermt niet de "smalle gemeente," doch in haar komt het breedste, gezuiverde, door herschepping herwonnen creatuurgebed weer in de taal naar voren en naar boven. Het is geen wereldzatheid, die zo roept, want wat de ene bidder (de Geest) betreft, Hij is als God van Gods werk nooit verzadigd, nooit de wereld, nooit de dagen zat. En wat de ander betreft, die ook bid (de kerk dus): zij komt hier niet voor als de levensmoede, afgeleefde, levenszatte afgescheiden sekte, doch als de bruid. En welke bruid is ooit de dagen zat? Zij is zo jong, als iemand jong maar zijn kan: zij aanvaardt de som van al haar levensdagen, en stelt ze dienstbaar aan de grote toekomst van Hem, voor wie ze is, met al het hare.

En niet slechts positief en kerkelijk-creatuurlijk, doch ook waarachtig-goddelijk is dit gebed. Want de bruid bid niet alleen. De Geest bid zelf voor haar, en ook in haar, boven haar en binnen haar: kom haastig.

Die Geest als al-verbinder, al-verener, als de Zin-gever in de wereld, en als de Zin-spreker in de heilige drie├źnigheid, ook Hij roept om de Grote Komst. Want door die Grote Komst van Christus wordt Hij zelf ontheven van de door Hem voor een tijd aanvaarde noodzaak van de toebrenging van de verkorenen, ontvangt Hij de mogelijkheid, alles wat uit de Vader van de herschepping is, tot die Vader te herleiden, en zich in de volle eenheid van de door herschepping gezuiverde en verrijkte schepping te verlustigen, gelijk ook in de samenbinding van haar zelf met God, en dus met Zich.

Is het nu onnodige speculatie over "afgetrokken" dingen, als wij tegen het einde van het jaar over zulke dingen met elkaar spreken?

Misschien denkt iemand: houd toch over zulke dingen op; spreek mij liever over de verse graven, waarin we in 20__ een lichaamsrest hebben weggeborgen, of over onze "omstandigheden," onze werkeloosheid, de crisis, en wat meer in de krant gedrukt is.

Maar in alle ernst vraag ik: "Is dat wat u nodig hebt?"

Niet wat u of ik in de eerste plaats met onze gevoeligheid beroeren, doch wat God de Heere beweegt, dat is voor onze aandacht en voor haar zuivering van betekenis.

"Gij hoort het gebed." Als iemand dat zo zegt, dan vinden wij dat allen stichtelijk. Dat komt voor een deel ervan, dat wij stilletjes van horen "verhoren" gemaakt hebben. Maar dat mag natuurlijk niet; dat is even hinderlijk en bedorven kinderlijk, als wanneer ons kleintje thuis het van meer betekenis vindt, dat het een cadeautje krijgt, dan dat vader of moeder echt, wezenlijk, luisteren naar wat er in het roepen van dat kind toch eigenlijk openbaar komt aan diepe menselijkheid.

Zo nu moeten wij het weer stichtelijk gaan vinden, dat God "hoort" het gebed. De "verhoring" is pas nummer twee. De kleintjes kijken naar het resultaat, de verhoring, en hebben geen oog voor het "horen." Maar de "man" in Christus let verbaasd op dat wonder, dat God "hoort." En ik denk dat de oudejaarsavond toch wel een avond is om te vragen, of wij nu al een "man" in Christus zijn geworden.

God "hoort" dus het gebed; goed. En als wij dat nu eens stichtelijk vinden, dan moeten we het ook "stichtelijk," dat wil zeggen, opbouwend, beginnen te vinden, dat God "hoort" het oudejaarsavond-gebed. Dan moeten wij dus ook dat grondleggende oudejaarsavond-gebed van de bruid (waarvan ik in het geloof iets weet door openbaring, zonder waarneming) zo me in-denken, als God het "hoort."

Dan weet ik door het geloof, bij voorbaat: daarin moet mijn stichting liggen. Mijn oudejaarsavond-stichting. Al het andere sticht niet.

 Top of page

Source: http://www.inhpubl.net/Gold-Frankincense-and-Myrrh.html

 

Nawoord van de Editor:

Vanuit Canada wensen wij alle broeders en zusters, die onze moedertaal nog kennen, Gods zegen voor 2013. De opname van deze mediaties van Klaas Schilder heb ik, Roelof Janssen van Inheritance Publications — dat betekend uitgaven van de erfenis — gemaakt uit ons te publiceren ebook "Goud, Wierook en Mirre." Dit ebook is te koop op onze website inhpubl.net. We hopen binnenkort ook een volledige ebook van de Nederlandse editie te verkopen op onze website. Een gedrukte Engelse editie verschijnt, zo de Heere wil, in Maart, 2013 (in vier deeltjes) en we hopen ook een volledige Engelse en Nederlandse audio versie te verkopen op DVD-rom en een "download" versie. Het Engelse ebook is al klaar, hoewel nog niet helemaal geccorigeerd en ook verkrijgbaar op onze website: inhpubl.net

Wij hebben wellicht de grootste digitale bibliotheek van Klaas Schilder met alle Reformatie jaargangen van 1920-1952 zowel in TXT of RTF formaat en PDF (electronische fotokopie├źn van de Reformatie). Die zijn ook te koop op 3 DVDs.

Scout

Thank you for your prompt service. My 13yr old and 10yr old sons enjoyed the first 3 books immensely (Scout). I just read "Secret of the Swamp" for the 3rd time to my 10yr old. He can't get enough of Scout. Thanks again, L.C.