Inheritance Publications header

Inheritance Publications (Church Music & Records)

3317 Twp Rd 624
County of Barrhead, Alberta
T0G 1R1 Canada

PO Box 366
Pella, Iowa
50219 U.S.A.
 

Tel. 780-674-3949

Wholesale Customers: Please send orders by email.

This website (U.S. prices) was completely updated by Dec. 11, 2017!

Yet books published since 2015 have not been added.

Please click on www.inhpubl.net/ip/ip.htm

for the fully up-to-date U.S. & International website!

 For the NEW site in Canadian $ click on www.inhpubl.net/canip/ip.htm

 

 
Look for Search Results on the bottom of this page.

Please send an email for incorrect links or paypal buttons to  orders@inhpubl.net

  Please do not mix U.S. and Canadian items. The shoppingcart will refuse it and crash.

  Home      

 
 
 
 Print  |   Bookmark 

30 december
  

Geestestaal en Bruidstaal (4)

En de Geest en de bruid zeggen: kom! - Openb. 22:17.
 
Lezen: Openb. 22:17-21 Zingen: Ps. 90:7

Door het geloof weet ik bij voorbaat dat in het grondleggende oudejaarsavond-gebed van de bruid mijn stichting liggen moet. En dan komt er voor dat geloof van achteren ook bevestiging van dat geloof. Met andere woorden: dan vinden we achteraf ook, dat inderdaad deze overweging ons "sticht." Met een bepaalde oudejaarsavond-stichting.

Immers, deze overweging zuivert ons laatste gebed van dit jaar.

Want zij leert mij, dat ik eigenlijk zo weinig dat positieve heb, waarover we de afgelopen dagen spraken: het verlangen naar de komst. We zien terug, zo weemoedig, op het voorbijgegane. Met andere woorden op wat niet meer "komt." Op onze nooit meer tot ons komende" doden. Op ons nooit meer "komende" jaar van kansen. Op ons nooit meer "komende" verloren geld, onze nooit meer "komende" verleden tijd. Wij letten zo erg op wat ons tussen de handen wegsijpelt, en staan nu als verdwaalde, maar ook een beetje dwingerige kinderen bij de deur van het Paleis van God, en vinden, dat de Koning daar in dat Paleis toch eens met ons moest meeleven. We laten Hem zo eens zien, wat er al tussen die vingers weggelopen is . . . vindt Hij dat niet stichtelijk? Hij hoort ons toch zo graag?

Maar dat laatste is niet waar, en dat is nu juist de moeilijkheid. Hij hoort ons "op zichzelf" (ons "op onszelf," zou men schampertjes ervan kunnen maken) helemaal niet graag. Want wij zijn altijd iets anders dan een ding "op zichzelf." Want wij zijn overeenkomstig het gebod, of er tegen in. Wij zijn "overeenkomstig" God, of we zijn het niet. En nu hoort Hij het gebed zo graag. Ons hoort hij slechts dan graag, als wij in ons bidden vertonen die herstelde menselijkheid met alles wat daarin weer leeft naar de oorspronkelijke werkelijkheid van Gods beeld, voorzover die herstelde zuivere menselijkheid weer in ons bidden is hervonden.

Met andere woorden: Hij vraagt, Hij luistert, of wij positief roepen om het positieve, dat het komen heet. Het komen van de Zoon van de Mensen, de Bruidegom van allen.

Is dat geen zuivering van de gebeden?

O, nu schamen we ons. Wij neigden er toe, Hem naar ons toe te dwingen, dat Hij ging staan bij ons verse graf, b.v. We haalden Hem graag neer tot onze plekjes-van-vakantie, dat wil zeggen onze plekjes-van-leegloperij. We denken dan, dat zo’n plek-van-pauze, zo’n plekje-van-vakantie, wel stichtelijk en dus sabbat-achtig is, als er maar een bijbeltekst bij te pas gebracht is, en als we er zo nog eens toe verwaardigd werden, niet al te erg uit onze rol te vallen.

Maar zo gemakkelijk zijn de dingen gelukkig niet; ze waren dan zo vreselijk goedkoop.

Nee, Hij kent geen pauze, en geeft geen vakantie, en heeft niet eens er lust in, tot onze sabbat in te gaan, laat staan dan: in te gaan tot onze namaak-sabbat. Hij zegt ons letterlijk in Zijn Woord: dat wij tot Zijn sabbat moeten ingaan. Met andere woorden, dat wij, op 31 December {1932} 20__, hebben rust te vinden in datgene, waarin Hij rust vindt; dat is: te rusten in de komst, in de beweging, in dat, wat op weg is, wat niet wegsijpelt, maar krachtig op ons aanstormt, met gericht en met genade.

Nu haalt Hij mij van mijn particuliere zaakjes weg, want Hij komt tot "ons." Hij is geen Bruidegom van mij "op mijzelf," doch Bruidegom van de kerk; eerst daarin kan ik Hem bruidelijk zien en dienen. Nu haalt Hij mij van "mijn" grafsteen, of "mijn" grafversiering vandaan, en wijst mij op Gods wagens boven het luchtig zwerk; ze zijn tien en tienmaal duizend sterk, en woelen eenmaal alle graven open. Hij haalt mij met één ruk uit het "mijne," dat ik "esthetisch" zie, en zet mij over in het Zijne: Hij heeft nog grote lust aan die Zoon, die Zijn lentefeest nog hebben moet. Ik kan morgen avond geen enkel particulier zaakje aan Hem kwijt, tenzij dan — in de kerk; want die gemeenschap is de bruid, en zij alleen dus is voor de Bruidegom het komende grote ding. En wonderlijk: ik kan bij deze bruid alleen maar vrolijk zijn in Hem; want naast de zuivering van de bruid, die immers in mij, haar lid, zich wil voltrokken weten, komt ook de grote vreugd: er is een feest op komst.

 Top of page

Source: http://www.inhpubl.net/Gold-Frankincense-and-Myrrh.html

 

Nawoord van de Editor:

Vanuit Canada wensen wij alle broeders en zusters, die onze moedertaal nog kennen, Gods zegen voor 2013. De opname van deze mediaties van Klaas Schilder heb ik, Roelof Janssen van Inheritance Publications — dat betekend uitgaven van de erfenis — gemaakt uit ons te publiceren ebook "Goud, Wierook en Mirre." Dit ebook is te koop op onze website inhpubl.net. We hopen binnenkort ook een volledige ebook van de Nederlandse editie te verkopen op onze website. Een gedrukte Engelse editie verschijnt, zo de Heere wil, in Maart, 2013 (in vier deeltjes) en we hopen ook een volledige Engelse en Nederlandse audio versie te verkopen op DVD-rom en een "download" versie. Het Engelse ebook is al klaar, hoewel nog niet helemaal geccorigeerd en ook verkrijgbaar op onze website: inhpubl.net

Wij hebben wellicht de grootste digitale bibliotheek van Klaas Schilder met alle Reformatie jaargangen van 1920-1952 zowel in TXT of RTF formaat en PDF (electronische fotokopieën van de Reformatie). Die zijn ook te koop op 3 DVDs.

Scout

Thank you for your prompt service. My 13yr old and 10yr old sons enjoyed the first 3 books immensely (Scout). I just read "Secret of the Swamp" for the 3rd time to my 10yr old. He can't get enough of Scout. Thanks again, L.C.