Inheritance Publications header

Inheritance Publications (Church Music & Records)

3317 Twp Rd 624
County of Barrhead, Alberta
T0G 1R1 Canada

PO Box 366
Pella, Iowa
50219 U.S.A.
 

Tel. 780-674-3949

Wholesale Customers: Please send orders by email.

This website (U.S. prices) was completely updated by Dec. 11, 2017!

Yet books published since 2015 have not been added.

Please click on www.inhpubl.net/ip/ip.htm

for the fully up-to-date U.S. & International website!

 For the NEW site in Canadian $ click on www.inhpubl.net/canip/ip.htm

 

 
Look for Search Results on the bottom of this page.

Please send an email for incorrect links or paypal buttons to  orders@inhpubl.net

  Please do not mix U.S. and Canadian items. The shoppingcart will refuse it and crash.

  Home      

 
 
 
 Print  |   Bookmark 

31 december
  

Geestestaal en Bruidstaal (5)

En de Geest en de bruid zeggen: kom! - Openb. 22:17.
 
Lezen: Rom. 8:26-31 Zingen: Ps. 90:8

Als ik nu mijn oudejaarsprobleemstelling radicaal vernieuwd heb, zoals we het in de afgelopen dagen overdachten, ja, wat dan? Ben ik dan arm, ben ik dan verintellectualiseerd, ben ik dan vermechaniseerd vanwege louter kerkelijkheid, en louter verstandelijkheid, en louter getheologiseer?

O nee.

Dan word ik alleen maar rijk. Ik krijg dan al het mijne terug, voor zover ik het behouden mag in Zijn reeds toebereid wordende generale bruiloftszaal. En ik leer dan vast verliezen, wat ik toch niet in die zaal mag meenemen, straks. "Mijn" doden krijg ik dan terug in mijn aandacht, ik krijg ze dan terug, voor zover ze tot de Bruiloft en de Sabbat (van Hem, niet van zichzelf) zijn ingegaan, en zo hun sabbat hebben, en met mij straks krijgen. Mijn worstelingen krijg ik dan terug; ze hebben nu tot Hem mij moeten, en mogen, conformeren; mijn neer- en opgaan, mijn op- en neergaan. En die doden, die ik niet in Hem zal "hebben," die leer ik vast verliezen, als ik me zelf in Hem gevonden heb; ik zal ze toch verlaten moeten; want: "Zou ik roepen, Heere, om wat tot U niet roept?" En al wat mij aftrok van Hem, ik raak het kwijt, ik raak de hele rompslomp kwijt; niet van de "aardse dingen," want die mag ik geen moment loslaten, eer Hij mij ontslag geeft uit de aardedienst, doch de zonde en haar rompslomp raak ik kwijt. En op oudejaarsavond stroomt langs de oude banen nieuwe kracht, jong bloed.

Zo ben ik opgenomen — door het geloof — in het grote bidproces, dat vanavond over de wereld heengaat, en in de grote bidprocessie van de neergesmakten, die weer opstaan, en die bidden in en met de Geest. Is dat niet groot, dat ik vanavond hebben mag die pure menselijkheid, die mij, zo tegen de avond, teruggeeft wat van het begin was?

En, als het mij te wonderlijk is, of ook te moeilijk . . .

Wel, dan heb ik een laatste asyl: de bruid bid niet alleen. De Geest bid. En bid voorop. En bid voordelig.

Voordelig: dat is: voor ons goed. Hij deelt met Christus in de daad van de verlossing.

Die Geest bid zelf, bid om de Komst. Hij doet het zuiver. Zonder zonde. Zonder wisseling van kinderlijkheid of mannelijkheid. Hij bid en broed al onze graf-vraagstukken uit. En het antwoord is altijd: de Komst. Hij bid en broed al onze moeite-problemen uit. En het antwoord is altijd: de Komst. Hij bid en broed al onze verwordings-problemen uit: onze hand, die wat gaat beven, ons hart, dat wat onregelmatig begint te slaan, ons gebit, dat al zo kaduuk is. En de oplossing is steeds weer: de Komst.

Dat die Geest in ons, en in ons voordeel bid, ja, dat is het tenslotte. Daarin zijn het dwingende kindje voor de Paleisdeur en de Koning in het Paleis tenslotte één! Daarin, in die Pure Goddelijke Geestelijkheid, zijn vanavond de hemel en de aarde één. In dat grote Verlangen van de Geest naar Gods volmaakte Sabbat-zonder-komen, zonder keer-en-weerkeer, liggen al mijn onzekerheden verzekerd.

Want Hij hoort Zichzelf, Hij daar, Die in de hemel woont.

En ik geloof in God de Heilige Geest.

Daarom geloof ik in het feit, dat God hoort en verhoort het gebed van de Geest: dat de Lente van de Zoon, de Bruidegom, toch moge komen.

En mijn Oudejaarsavond is nu weer herleid tot de grote, sterke geestelijkheid van de verkondiging van het evangelie op zondagmorgen, dat is te zeggen: opstandingsmorgen, nieuwjaarsmorgen. O wonder: onze oudejaarsavond kan zelfs (in 1933) op zondag vallen. Christus leeft, en kan niet eeuwig toeven.

Zijn werk is nog niet af, ik leg mijn handen aan dezelfden draad, die ook tussen de vingers van Adam, Abraham, David, Jesaja, Maria, Paulus, Luther, Calvijn, en mijn dode, gelopen heeft.

Die handen zijn er niet meer.

Maar de draad, de rode draad, die is er, en hangt het venster van de bruid uit, en wordt wel goed gezien door de engelen, die de bazuin nakijken, waarop geblazen worden moet, dat de muren van de zondeburchten vallen.

Maar niet, dat Jericho valt, maar dat Jezus komt, dat is het laatste woord.

Nu stil zijn, even nadenken, en dan heel voorzichtig "amen" zeggen.

 Top of page

Source: http://www.inhpubl.net/Gold-Frankincense-and-Myrrh.html

 

Nawoord van de Editor:

Vanuit Canada wensen wij alle broeders en zusters, die onze moedertaal nog kennen, Gods zegen voor 2013. De opname van deze mediaties van Klaas Schilder heb ik, Roelof Janssen van Inheritance Publications — dat betekend uitgaven van de erfenis — gemaakt uit ons te publiceren ebook "Goud, Wierook en Mirre." Dit ebook is te koop op onze website inhpubl.net. We hopen binnenkort ook een volledige ebook van de Nederlandse editie te verkopen op onze website. Een gedrukte Engelse editie verschijnt, zo de Heere wil, in Maart, 2013 (in vier deeltjes) en we hopen ook een volledige Engelse en Nederlandse audio versie te verkopen op DVD-rom en een "download" versie. Het Engelse ebook is al klaar, hoewel nog niet helemaal geccorigeerd en ook verkrijgbaar op onze website: inhpubl.net

Wij hebben wellicht de grootste digitale bibliotheek van Klaas Schilder met alle Reformatie jaargangen van 1920-1952 zowel in TXT of RTF formaat en PDF (electronische fotokopieën van de Reformatie). Die zijn ook te koop op 3 DVDs.

Scout

Thank you for your prompt service. My 13yr old and 10yr old sons enjoyed the first 3 books immensely (Scout). I just read "Secret of the Swamp" for the 3rd time to my 10yr old. He can't get enough of Scout. Thanks again, L.C.